Mundi im,
Të drejtat e mia.

Aplikacioni (faqja e internetit) MUNDI IM, TË DREJTAT E MIA ju mundëson të zbuloni shpejtë dhe lehtë gjithçka që ju intereson në lidhje me të drejtat tuaja të punës.

Ndërgjegjësimi dhe njohja e të drejtave të punëtorëve është bazë për praktikimin e suksesshëm të tyre, si për punëtorët, ashtu edhe për punëdhënësit.

Mund të filloni duke parë kategoritë e të drejtave të punës që janë të përfshira në aplikacion (në faqen e internetit), dhe më pas të këtheheni për të zbuluar më shumë mbi të drejtat e punëtorit për të cilat jeni të interesuar aktualisht.

Ky aplikacion (faqe e interntit) është përpunuar në kuadër të fushatës së Këshillit Ekonomik dhe Social për tu informuar më shumë mbi të drejtat e punës PUNA IME, TË DREJTAT E MIA. Fushata është përgatitur dhe zbatohet në kuadër të projektit të Organizatës Ndërkombëtare të Punës, Forcimi i Dialogut Social, financuar nga Bashkimi Evropian.

Mundi im,
Të drejtat e mia
Share

Fushata për të drejtat e punëtorëve realizohet nga
Këshilli Ekonomik-Shoqëror me mbështetje nga Përforcimi I Dialogut Social.

Projekti financohet nga Bashkimi Evropian, dhe zbatohet nga Organizata Ndërkombëtare e Punës.

partners1

Përmbajtja është përgjegjësi e projektit Përforcim I Dialogut Shoqëror,
  dhe nuk pasqyron qëndrimet e Bashkimit Evropian